พิธีลงนามทำความตกลงร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร จำนวน 37 โรงเรียน
พิธีลงนามทำความตกลงร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร จำนวน 37 โรงเรียน
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ในการนำเสนอข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
การแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร สพป.กรุงเทพมหานคร
การแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร สพป.กรุงเทพมหานคร มีรองผอ.สพป.กทม.และบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นสักขีพยาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การอบรมบุคลากร การพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
การอบรมบุคลากร การพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (AIT Online) ประจำปีงบประมาณ 2563

Untitled-2
    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว คอมพิวเตอร์ โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 7 / ม.ค. / 2562 ]
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว คอมพิวเตอร์ โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    คู่มือการใช้งาน Webconfernce   [ 23 / ก.ค. / 2563 ]
คู่มือการใช้งาน Webconfernce (scopia desktop usermanual)ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 23 / ก.ค. / 2563 ]
แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
    รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  [ 6 / ม.ค. / 2563 ]
ตัวอย่างรายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
    คำสั่งแต่งตั้ง  [ 15 / พ.ย. / 2562 ]
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 31 / ก.ค. / 2563 ]
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [ 31 / ก.ค. / 2563 ]
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา  [ 23 / ก.ค. / 2563 ]
สพป.กทม. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ย้ายยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  [ 20 / มิ.ย. / 2563 ]
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  [ 12 / มิ.ย. / 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักจิตวิทยา
15 / ก.ค. / 2563
มาตรการ กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูต่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สถานศึกษา ประจำปี 2563 มาตรการ กลไกและระบบการเผยแพร่ข้อมูต่สาธารณะ ผ่านเว็บไซต์สถานศึกษา ประจำปี 2563
28 / ก.พ. / 2563
โครงการประชุมสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563 ภาพงานโครงการประชุมสภานักเรียน ระดับประเทศประจำปี 2563
15 / ก.พ. / 2563
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 สพป.กทม. ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

    เรียนรู้เบื้องต้นกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  [ 9 / ม.ค. / 2561 ]
เรียนรู้เบื้องต้นกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

Menu Web


<< สิงหาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  ดูกิจกรรมรายวัน - รายเดือน

menu form
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ศธจ.กทม.
สำนักเทคโนโลยีฯ สพฐ.
สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานฯ สพฐ.
สำนักนโยบายและแผน สพฐ.
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรฯ สพฐ.
หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.
สำนักอำนวยการ สพฐ.ู
กลุ่มสารสนเทศ สพฐ.ู
scopia desktop สพฐ
สมาคมเเนะเเนวเเห่งประเทศไทยู
Distance Learning Thailand
 


menu form
 
กลุ่ม 1 กลุ่มโรงเรียนทวาราวดี
วัดชนะสงคราม
พระตำหนักสวนกุหลาบ
วัดพลับพลาชัย
วัดโสมนัส
มหาวีรานุวัตร
วัดชัยชนะสงคราม
อนุบาลวัดปรินายก
ราชวินิต
ทีปังกรวิทยาพัฒน์
วัดเวตวันธรรมาวาส
พญาไท
อนุบาลสามเสนฯ
กลุ่ม 2 กลุ่มโรงเรียนรัตนโกสินทร์
ทุ่งมหาเมฆ
ประถมนนทรี
วัดด่าน
ดาราคาม
สายน้ำทิพย์
อนุบาลพิบูลเวศม์
วัดมหาบุศย์
ไทยรัฐวิทยา ๗๕
บ้านหนองบอน
บางบัว
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย
พิบูลอุปถัมภ์
วัดอุทัยธาราม
กลุ่ม 3 กลุ่มโรงเรียนกรุงธนบุรี
โฆสิตสโมสร
วัดอมรินทราราม
ประถมทวีธาภิเศก
วัดประยุรวงศาวาส
ราชวินิตประถมบางแค
วัดเจ้ามูล
วัดช่างเหล็ก
วัดหนัง
วัดนาคปรก
วัดหงส์รัตนาราม
อนุบาลวัดนางนอง
วัดสังข์กระจาย